Panel Helper

Start time: 
Friday, 7 February, 2014

Panel Helper, to system pomocniczy do wyłaniania panelu obywatelskiego. Założenie podstawowe jest takie, że system ma ułatwiać losowanie, ale nie ma go całkowicie przejmować. Dzięki temu proces losowania ma być bardziej przejrzysty. W dokumentacji dostępny jest także rozkład teoretyczny (wzorcowy) dla mieszkańców Gdańska, bo właśnie od Gdańska zaczynamy tworzyć historię ;-).

Działa to następująco:

  1. Najpierw trwają ankiety (zgłoszenia), z których dane trafiają do PH.
  2. Prezentowane są wizualizacje, żeby ustalić czy rozkład statystyczny z ankiet odbiega znacząco od rozkładu teoretycznego.
  3. Następnie trwa losowanie. Zasadniczo sprowadza się to do filtrowania danych według wybranych kryteriów i możliwości szybkiego przeniesienia do odpowiedniej grupy.
  4. Po zakończeniu losowania generowane są listy, które mogą być przedstawione obserwatorom losowania ponieważ dane osobowe są na nich ukryte.

Techniczne ciekawe elementy:

  1. Prosty, modułowy system. Moduły są niezależne od siebie. Posiadają definicję menu i główny "kontroler" modułu. Dzięki temu kod jest bardziej elegancki i łatwiejszy do uporządkowania jeśli jeden moduł trzeba zrobić na szybko...
  2. Generowanie i prezentacja wykresów - zarównow wytworzonych za pomocą GFA, jak i z danych z bazy. Zasadniczo wystaczy mieć tablicę z kolumnami title i value, a kolory dobierane są automatycznie.
  3. dbBaseClass - czyli moja klasa będąca mieszanką ORM i tradycyjnego SQL. Umożliwia bezpieczne wstawianie, pobieranie i zmianę danych. Wystarczy w klasie pochodnej podać nazwę tabeli i mapowanie alias-kolumna. Po prostu działa :-). Szablony SQL natomiast umożliwiają wyciąganie statystyk bez zbędnego narzutu wynikającego z tego, że model obiektowy nie przystaje do relacyjnych baz danych.

Linki

License:

Supported languages:

Technologies: